انواع لایت ها

در کار لایت با رنگها بازی می کنیم تا زیبایی رنگها را به رخ بیننده بکشیم و مهارت و هنر زیبایی شناسی خود را نمایان کنیم . که این عمل باعث بوجود امدن انواع لایتها شده مانند سان لایت .هالف لایت. لولایت . دارک لایت. امبره .سامبره . بارانی . ستاره ای .الماسی .موی لایت و……