بوتاکس مو

قوی تری حالت ویتامین مو می باشد که موها را از بی حالی و دمیج بودن نجات می دهد و تفاوت ساختاری و عملکردی با ویتامینه کردن و کراتینه مو دارد و نحوه اماده سازی ان از یکروز قبل می باشد.