هاشور ابرو و پاک کردن تاتو

چنانچه مطلع هستید در تاتوهای قدیمی به دلیل متد اشتباه و رنگهای نامناسب عوارض جبران ناپذیری متوجه مشتری بود که به دلیل پارگی پوست مشتری تا یک هفته زخم داشته و دچار مشکلات و حساسیت پوستی بود. در حقیقت تاتو روش سنتی و غیر‌ایمن انتقال رنگدانه ها به زیر پوست می‌باشد. هاشور ابرو تکنیکی تازه است که باعث قرینه‌سازی ابروها می‌شود. قرینه بودن ابرو‌ها اعتماد به نفس زیادی به انسان می‌بخشد. شکل هاشور ابرو می‌تواند به ظاهر شما زییایی جدیدی بدهد. هاشور ابرو زیر مجموعه ای از تاتو ابرو است. هاشور ابرو در حقیقت تاتویی است که فقط روی ابرو انجام می‌شود.