کاشت ناخن

این روزها در تمام بروشورهای تبلیغاتی آرایشگاه‌ها بخشی به كاشت ناخن اختصاص دارد. کاشت ناخن را میشود به یک نحوه از زیبایی تعبیر کرد، ناخن‌های دست و پا در زیبایی خانمها نقش بسزایی دارد. ناخنهای بسیاری از خانمها بسیار شکننده بوده و اصلا نمیتوانند آنها را بلند کنند و از این موضوع بسیار رنج میبرند که با انجام کاشت ناخن همیشه ناخنهایی بلند و زیبا خواهند داشت.